Värdet på det gods som hanteras ökar hela tiden och med det risken för stölder och inbrott. Kamerasystem fyller allt fler funktioner för att förebygga och utreda brott i dessa miljöer.

Vi levererar passer- och kamerasystem till flera av Nordens ledande logistikcenter och kan erbjuda helhetslösningar som bidrar till effektiva och säkra flöden för alla involverade aktörer. 

Stockholms Hamnar IKEA

Fler branscher