Sundsvall

info@obackatele.se
+46 60 12 19 32

Ljusdal

 info@obackatele.se
+46 651 121 05

Kontaktpersoner Sundsvall

Anthony Fagerberg

VD/Arbetsledning
070-6962570

Christian Högberg

Arbetsledning/Tekniker
070-6734813

Micael Pääjärvi

Arbetsledning/Tekniker
070-5104069

Anders Höglund

Säkerhet/Tekniker
070-6713499

Alexander Öhgren

El/Säkerhet/Tekniker
070-2123014

Börje Mattson

El/Säkerhet/Tekniker
070-3761359

Eric Olsson

El/Säkerhet/Tekniker
072-7151210

Elias Wreeby

El/Säkerhet/Tekniker
070-1678188

Hans Tordenborn

El/Säkerhet/Tekniker
070-6710125

Nils-Åke Andersson

Bygg
070-3213836

Ulf Tjernström

Elektriker
070-6015756

Tim Fagerberg

El/Säkerhet/Tekniker
070-6360589

Kontaktpersoner Ljusdal

Pär Larsson

Arbetsledning/Elinstallatör
070-5745132

Mårten Norin

Arbetsledning/Tekniker
070-2049292

Kenneth Andersson

El/Säkerhet/Tekniker
070-6710338

Per Bomark

El/Säkerhet/Tekniker
070-6710208

Kim Flodberg

El/Säkerhet/Tekniker
070-6710328

Kontaktpersoner Sveg

Stefan Jonasson

Elektriker
070-6453972

Kontaktpersoner Kiruna

Niklas Naalisvaara

El/Säkerhet/Tekniker
070-3674272