Stora Sköndal logo

Tidigare hade Stora Sköndal 45 olika mekaniska låssystem, vilket gjorde nyckelhanteringen krånglig och svår att överblicka. Samuelsson & Partner har efter en utförlig behovsanalys installerat ett gemensamt digitalt låssystem för hela verksamheten, vilket omfattar 4 000 låspunkter. Det har gjort vardagen säkrare för alla, inklusive medarbetare, driftsansvariga och underleverantörer.

Ett starkt skäl till att stiftelsen valde att ge Samuelsson & Partners förtroendet att bli huvudleverantör till det nya låssystemet var att de tog ett totalansvar, vilket kommer minska kostnaderna långsiktigt samt öka tryggheten. Vi växer så det knakar och med iLOQ-systemet ser vi inga begränsningar för våra behov.

Christer von Essen, på stiftelsen Stora Sköndal

Alla medarbetare har nu en personlig nyckel som ger access till allt från digitala läkemedels- och journalsystem till hänglås, beroende på vilka behörigheter som behövs i yrkesrollen. Det har också blivit smidigare för ansvariga att snabbt ge nycklar till nyanlända på flyktingförläggningen, eller tillträden för närstående på demensboendet. Via internetbaserade programvaror kan stiftelsen enkelt hantera och ha överblick över behörigheter, samtidigt som all användning av nycklar registreras i systemet. Dessutom går det snabbt och lätt att spärra borttappade nycklar – en betydligt effektivare lösning än att stifta om eller byta ut låscylindrar när en nyckel kommer på drift.

Som ett led i utvecklingen av Stora Sköndal görs många ny-och ombyggnationer. Med det nya digitala låssystemet är det betydligt enklare för underleverantörer att komma in i de utrymmen man behöver. Tidigare användes ofta tillfälliga byggcylindrar, vilket innebar stora kostnader för stiftelsen.

– Som med alla konstruktioner krävs det en stabil grund, och detta gäller även för låssystem. Vår kunskap och förståelse för våra kunders verksamheter skiljer oss från andra låssmeder. Struktur och systematisering måste alltid utgå från kundens behov, och inte vara drivet av utbudet hos leverantören, säger Petter Samuelsson, VD och grundare av Samuelsson & Partner.